Terug naar overzicht

Chillen - alcohol


 • Er zijn 2 chillgroepen 13 plus en 16 plus.
 • De jongeren hebben zelf in de hand hoe gezellig de chillavonden gaan verlopen, door zich namelijk aan de regels te houden.
 • Regelmatig horen we achteraf dat het team in drankgebruik geen voorbeeldfunctie had.
 • Team heeft de opdracht om te zorgen voor invulling door middel van een spel. Goede invulling zorgt voor minder verveelgedrag en drankgebruik.
 • Parkeigenaren willen dat het om 23.00 uur rustig is, communiceer dit bij welkomstmoment.
 • Betrek ouders bij het chillen, dat ze ook een keer gaan kijken erbij gaan zitten en dan niet als politieagent. Maar doe gewoon even gezellig mee, proef de sfeer. Je merkt snel genoeg wat voor groep het is of er een aantal tussen zitten die voor negativief gedrag zorgen.
 • Onder alcohol verstaan wij voor 18+ een biertje of wijntje
 • 16 en 17 jarige mogen geen sterke drank, maar we snappen ook dat zij niet bij de 13 plus groep willen. 
 • Alle andere sterke dranken zijn verboden en worden deze wel gesignaleerd dan mag diegene niet bij het chillen zijn. Voor team zijn dat lastige dingen, wel - niet aan jullie melden. Maak daar vooraf duidelijke afspraken over. Merken ze het op kunnen ze jullie een appje sturen en kunnen jullie gaan kijken en met diegene het gesprek aangaan. Als je erbij gaat zitten is het beter om er eerst gewoon voor de gezelligheid bij te gaan zitten en daarna de jongere die sterke drank bij zich heeft aan te spreken. 
 • Jongeren die zich misdragen mogen de volgende keer niet komen. Is niet bekend wie wat heeft gedaan (denk hierbij aan vernielingen op de locatie) dan kan dit leiden tot einde chillavonden.
 • Ouders zijn verantwoordelijk voor het gedrag van hun kinderen, niet het team, parkleider of O&S.