Terug naar overzicht

Samenwerken met recreatieteam

 • Goede start is plezier ter plaatse. Een goede sfeer creëer je al in de contactmomenten die er zijn in de voorbereidingen. 
 • Toon interesse in de teamleden, feliciteer ze als ze jarig zijn. Laat ze ter plaatse een keer met jullie mee eten.
 • Vanuit hun moet je het contact met jullie niet verwachten, ze weten niet zo goed wat ze met jullie rol aan moeten. 
 • De samenwerking moet een gestroomlijnde uitstraling hebben en dat vraagt actieve inzet van beide kanten. De vakantiegasten merken het op als jullie niet als één team optrekken, maar langs elkaar heen het programma uitvoeren.
 • Geef het team complimenten! Op afstand kan ik een positieve app sturen, maar dat is anders dan dat jullie laten weten tevreden te zijn.
 • Jullie hebben een controlerende functie naar het team, een mooie taak voor de vrouwen. Controlerend in de zin van: voeren ze programma uit zoals is aangegeven. Houden ze zich aan de kledingvoorschriften. Starten ze de morgen met het parklied en de teamhond. Zijn ze op tijd aanwezig om van start te gaan. Is de sfeer in het team goed. Zetten ze teamhond in op de afgesproken momenten.
 • Merk je bij welkomstmoment al iets van geen enthousiaste houding, dan die dag er al met hun op een tactvolle wijze over hebben. Er is geen ruimte van we zien het nog even een paar dagen aan. Iedere dag is er 1 teveel, omdat de vakantiegasten het opmerken, het een wisselwerking heeft. Ze weten dat dit een belangrijk onderdeel is en kunnen er daardoor op aangesproken worden.
 • Is er onenigheid in het team, dan is het jullie taak om het gesprek aan te gaan. Een negatieve sfeer in een team heeft zijn uitwerking op de uitvoering van het programma en wordt opgemerkt door de vakantiegasten.
 • Als je merkt dat het team jullie ontloopt, geen contact wilt. Gelijk bespreekbaar maken. Afwachten of het bijdraait mag niet.
 • Tijdens de ochtendactiviteiten mogen er geen andere jongeren bij komen zitten. Ook niet met de smoes "volgend jaar wil ik misschien ook teamwerk doen".
 • Wij adviseren teamleden om met jullie uitstapjes mee te gaan. We merken dat steeds meer teams zich na hun activiteiten afsluiten van de vakantiegasten en niet deelnemen aan de uitstapjes. Ze gaan als team zelf leuke dingen doen. Dit bevordert niet de band met jullie als parkleider en met de vakantiegasten. Jullie taak om ze te motiveren om minimaal 1 keer in de week mee te gaan. 
 • Is er een teamlid jarig, besteed hier aandacht aan door o.a. een cadeautje te kopen van ca € 10. De bon bewaren voor in onkostenoverzicht.
 • Teamleden hebben soms het beeld, dat de parkleider bij al hun activiteiten aanwezig is. Ze hebben vaak niet door dat jullie achter de schermen genoeg doen. Jullie mogen aanwezig zijn, maar moet niet, ter plaatse beoordelen wat voor jullie haalbaar is. Is per locatie verschillend.
 • Ieder jaar gebeurd er wel iets met teamleden (heimwee, ziekte of breken iets waardoor ze naar het ziekenhuis moeten). Alleen ze melden dit maar zelden bij O&S, hierdoor kan het gebeuren dat een teamlid een hele week niet actief heeft meegedraaid in een team. Wees alert dat wij hiervan wel op de hoogte worden gebracht. 
 • Aan het einde van de 2 weken (en er geen team na hun is) moeten de teams alle teamspullen geordend opruimen en een lijst maken van wat ter plaatse achterblijft. De teams hebben hier meestal geen zin in. Het is een klus van het team en niet van jullie. 
 • Is er nog wel een team na hun, dan moeten ze de spullen ook geordend opruimen, omdat het frustrerend voor het team erna is als het een "bende" is.

Gezamenlijke activiteiten met recreatieteam

 • Welkomstmoment
 • Sing-in, hierbij kan je het team betrekken door bv een kinderkoortje, jongerenkoor of teamkoor. 
 • Preekbespreking voor de jongeren, van de voorganger verwachten we dat hij er bij aanwezig is. Het kan voor hem prettig zijn als er nog een volwassene aanwezig is.
 • Afsluitende avond