Terug naar overzicht

Sing-in

 • Er is een digitale O&S Sing-in bundel.
 • Hiermee komt de oude versie te vervallen, boekjes die nog ter plaatse zijn moeten in de oudpapierbak.
 • Ter plaatse hebben jullie een paar boekjes voor de kinderen en de ouderen die niet goed met een mobiel overweg kunnen. Deze boekjes moeten na afloop van de Sing-in bij jullie worden ingeleverd.
 • Het is een uitgebreide bundel geworden, benut deze ook. Hierdoor hoeft er GEEN overlap van liederen tijdens de Sing-in momenten in jullie periode te zijn.
 • Zoek vooraf in de voorbereidingen zelf al een aantal liederen uit, denk hierbij ook aan het thema "Rust". Ter plaatse weet je of er ook een jongerenkoor, solozang etc is.
 • Tijdsduur max 45 minuten.
 • Geef de uitgekozen liederen alvast door aan de muzikanten.
 • Muziekbegeleiding, op iedere locatie is er een muziekbegeleidingsboek van de Gele zangbundel. De muzikanten weten dat ze die zelf ook mee moeten nemen. De liederen die niet in deze bundel staan, daarvan zit de muziekbegeleiding in een aparte map die met het team is meegekomen. Zorg dat deze map geordend blijft.
 • Tijdens de kerkdiensten worden er Psalmen gezongen, tijdens de Sing-in max 2 Psalmen. 
 • Motiveer dat de vakantiegasten ook een eigen bijdrage mogen leveren door middel van solozang, een koortje samenstellen, muzikaal stukje etc. 
 • Nu er een digitale bundel is en de vakantiegasten deze ook op d'r mobiel hebben, kan je er ook voor kiezen dat ze vooraf voorkeursliederen door mogen geven. Hierdoor kan je er zelf vooraf een structuur in maken, hoeft er tijdens de Sing-in niet ge├»mproviseerd te worden.
 • Voor de kinderen is het mooi als er afgesloten wordt met "ik ga slapen ik ben moe"
 • Bij kerkdiensten staat dat er na de middag- avonddienst een korte Sing-in mag zijn. 
 • Na afloop kan er afhankelijk van de locatie een gezinswandeling gedaan worden.