Terug naar overzicht

Kerkdiensten


 • Voorgangers weten van het thema af.
 • Vooraf dienstdoende ouderlingen regelen, benoemen bij welkomstmoment en oproep in WhatsApp. Niet iedere voorganger vindt het nodig.
 • Als parkleider heb je een kosterfunctie, zorg dat je minimaal 30 minuten voor tijd aanwezig ben.
 • Bij voorganger vooraf vragen of hij tijdens de dienst iets te drinken wilt hebben, zodat je dat kan klaarzetten.
 • Is het in een kerkgebouw dan krijgen jullie van ons te horen hoe het zit met de sleutel en het orgel.
 • Is er geen orgel, dan kan er een keyboard gebruikt worden. Is deze er niet dan mag een dwarsfluit ook. Het is niet keyboard en dwarsfluit.
 • Organisten hebben zich vooraf aan kunnen melden, de namen geven we aan jullie en de voorganger door.
 • Wij geven vooraf aan de organist door dat het tempo van spelen niet traag (traag is 5 tellen ipv 1 tel zoals aangegeven) mag zijn.
 • We zingen niet ritmisch. 
 • Afhankelijk van het aantal zitplaatsen en O&S vakantiegasten bepalen we of er ook niet O&S vakantiegasten welkom zijn.
 • Na de middag- avonddienst mag er een korte sing-in plaatsvinden. Hierbij kan je denken aan dat de jongeren 1 lied, de mannen 1 lied zingen en tot slot een samenzanglied. Het eerste kan alleen als je dit vooraf heb afgestemd. Belangrijk hierbij is dat jullie zelf vooraf bepalen welk lied de samenzang is. Geen verzoeknummers. Als er jongeren en - of mannen zingen dan afstemmen welk lied het gaat worden.

Collecte

 • Collecte mag na afloop van de kerkdienst bij naar buiten lopen. Zijn er meerdere uitgangen zorg dan voor voldoende collectanten. Je kan hierbij gebruik maken van de O&S rugzakjes.
 • De eerste collecte is voor de onkosten (gebruik van kerkgebouw en de voorganger) en de tweede collecte is voor 2 goede doelen (Wycliffe en Geloof in Groningen).
 • Op maandagmorgen sturen jullie de bestaande tikkies naar de op dat moment aanwezige gasten. De eerste maandag alleen zij die W1 voor hun naam hebben staan en de tweede maandag naar zij die W2 of W12 voor hun naam hebben staan. 
 • De begeleidende filmpjes bij de doelcollectes stuur je in het appbericht mee. 
 • Het losse geld van de zondag tel je samen met één of twee vakantiegasten (goed voor de onderlinge binding, kan je o.a. een gesprek over de diensten hebben) en de opbrengst vermeldt je op het collecteformulier, die bij jullie spullen zit. Van dit formulier kan je na afloop een foto maken en via WhatsApp aan ons doorgeven.
 • Bij terugkomst of ter plaatse maak je het geld over naar O&S Reizen NL83 INGB 0006838481 met vermelding collecte van het vakantiepark.​​​​​​​ 

Preekbespreking

 • Afhankelijk van het aantal 13-15 jarige kunnen er 2 groepen voor de preekbespreking zijn. 
 • De voorganger hoort hierbij aanwezig te zijn en is het ook handig als de parkleider aanwezig is.
 • Spreek vooraf met voorganger af dat hij de opening en sluiting verzorgt, dit is niet voor iedereen vanzelf sprekend.
 • Het is bedoeld voor de jongeren en niet voor de volwassenen, zij kunnen naar de mannen - en vrouwenontmoeting komen. Zijn er toch die er op staan dat ze ook een preekbespreking willen hebben, dan is het los van de jeugd. Zij verblijven dan in een ruimte apart of bij iemand in het appartement/woning.