Disclaimer

Beschikbaarheid en prijzen
Het aanbod is steeds vrijblijvend en geschiedt onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Alle vermeldingen op de website worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. O&S Vakanties is niet juridisch aansprakelijk voor kennelijke fouten en omissies op haar websites. Komt u nochtans iets tegen dat niet correct is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

Content
O&S Vakanties draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie op de website die is opgesteld op basis van gegevens van derden, waaronder maar niet uitsluitend informatie over toeristische trekpleisters en evenementen, alsmede gegevens van points of interest in de buurt van het vakantiehuis en informatie die expliciet door de huiseigenaar is aangedragen (zoals o.a. tips).

O&S Vakanties draagt geen verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid, correctheid en actualiteit van websites van derden waar naar gelinkt wordt vanaf deze website.

Technische beschikbaarheid
O&S Vakanties is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen. Treft u een technische storing, dan kunt u er zeker van zijn dat O&S Vakanties deze zo spoedig mogelijk verhelpt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Op alle via deze website te huur aangeboden accommodaties zijn de Algemene Voorwaarden van O&S Vakanties van toepassing. De inhoud van deze voorwaarden kunt u bekijken en/of downloaden. Op het volledige aanbod is tevens het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechtbank is gelegen te Dordrecht.

Geografische kaarten
De websites van O&S Vakanties maken voor het weergeven van de ligging van het vakantiehuis en interessante punten in de omgeving gebruik van Google Maps. Deze kaarten dienen ter indicatie. Er kunnen geen rechten aan deze kaarten worden ontleend. Lees indien beschikbaar de huisbeschrijving voor informatie over locatie en ligging van de vakantiewoning. Het exacte adres van het vakantiehuis ontvangt u bij uw reserveringsdocumenten. Google Maps is vrijelijk beschikbare software van derden en O&S Vakanties is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en niet aansprakelijk voor fouten of omissies in die software.

Webpartners en affiliates
O&S Vakanties verstrekt gegevens van vakantiehuizen en planningen aan derden voor presentatie op externe websites. O&S Vakanties verzorgt in deze gevallen de afhandeling van de boeking. O&S Vakanties is niet aansprakelijk voor fouten en omissies op de websites van deze partijen. Komt u op genoemde websites iets tegen dat niet klopt? Laat het ons dan weten, dan nemen wij contact op met de externe partij om het op te lossen.

Aanvullende diensten
O&S Vakanties promoot op haar website aanvullende diensten van derde partijen, waaronder autohuur, verzekeringen en activiteiten in de omgeving. O&S Vakanties is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van de websites van deze partijen, noch voor de correcte uitvoer van de diensten van deze partijen.

Bescherming intellectueel eigendom
Deze website alsmede de inhoud ervan zijn het intellectueel eigendom van O&S Vakanties. Voor reproductie en/of distributie, ongeacht het medium, al dan niet voor commerciële doeleinden, is voorafgaande schriftelijke toestemming van O&S Vakanties vereist.

Het gebruik van de merknamen en beeldmerken van O&S Vakanties is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van O&S Vakanties.