Annuleringsverzekering afsluiten

Kortlopende Reisverzekering

Wat is een kortlopende reisverzekering?
Deze verzekering zorgt ervoor dat je hulp krijgt bij ziekte, ongeval of overlijden van jou, je reisgenoten of familieleden die thuis zijn gebleven. De verzekering sluit je af voor een bepaalde periode.

Je kunt de reisverzekering uitbreiden met verschillende dekkingen die passen bij jouw reisgedrag. Deze verzekering biedt ook dekking voor enkele beroepen.

Voor wie?
Je kunt een reisverzekering afsluiten voor jezelf, je partner en/of je kinderen. Je kunt de reisverzekering ook afsluiten voor mensen die niet tot je gezin behoren.

Kinderen tot en met 4 jaar zijn gratis meeverzekerd als hun naam op het polisblad staat.​​​​​​​

Wat is verzekerd?
Je krijgt hulp van de alarmcentrale 020-592 9292 bij een ongeluk, ernstige ziekte of overlijden van een verzekerde. Wij regelen en vergoeden vervoer naar huis of extra verblijfskosten voor jou, je gezin en/of 1 reisgenoot. Daarnaast ben je verzekerd voor de aanvullende dekkingen die je hebt gekozen.

In veel gevallen doen we dat ook als er thuis iets gebeurt. Denk dan aan brand in je woning. Of ernstige ziekte of overlijden van een familielid.

Keuze: medisch
Je hebt recht op vergoeding van medische kosten in het buitenland. Het verplichte eigen risico van je zorgverzekering valt ook onder de dekking.

​​​​​​​Het vrijwillige eigen risico van je zorgverzekering is niet gedekt.

Keuze: bagage
Je bent verzekerd voor schade, vermissing of diefstal van je bagage. De maximale vergoeding is afhankelijk van de variant, die je hebt gekozen. Bij variant C heb je geen eigen risico bij bagage.

De waarde van je spullen vermindert vanaf het moment dat je ze hebt gekocht. Dat noemen we dagwaarde. Wij keren nooit meer uit dan de dagwaarde. Wij verwachten dat je voorzichtig met je bagage omgaat.

Keuze: bijzondere sporten
Ga je op wintersport? Of beoefen je een bijzondere sport? Dan is deze aanvullende dekking nodig om verzekerd te zijn voor hulpverlening of medische kosten, als je een ongeval krijgt tijdens de beoefening van die sport. De dekking Medische kosten moet dan wel zijn afgesloten.

Ook schade aan je eigen of gehuurde spullen is verzekerd. Informeer bij O&S Vakanties voor welke bijzondere sporten je een aanvullende dekking nodig hebt.

​​​​​​​Keuze: ongevallen
Als je tijdens je reis een ongeval krijgt, waardoor je blijvend invalide wordt of waardoor je overlijdt, dan heb je recht op eenmalige uitkering.

Invaliditeit betekent het blijvende verlies van een functie van je lichaam, bijvoorbeeld het vermogen om te horen of te lopen. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van welke functie je bent verloren.

​​​​​​​Keuze: pech op reis
Bij pech of een ongeval met eigen vervoer, zoals auto, camper of motor, krijg je hulp van onze alarmcentrale. We vergoeden vervangend vervoer. Overige hulp zoals vervoer van het vervoermiddel is verzekerd op de rubriek Automobilistenhulp.

Schade aan of diefstal van je vervoermiddel is niet verzekerd. Pech is een mechanisch gebrek, waardoor je voertuig of aanhanger tijdens de reis niet meer verder kan rijden. Deze dekking is geldig in de landen op het internationaal verzekeringsbewijs (IVB) van het voertuig (groene kaart).

​​​​​​​​​​​​​​Afsluiten, wijzigen en stoppen
De kortlopende reisverzekering begint op de ingangsdatum van de reis en stopt automatisch op de einddatum van je reis. Beland je tijdens je reis in het ziekenhuis en kun je niet terug naar huis? Dan loopt de verzekering door, ook na de einddatum.

Wanneer keren wij niet uit?
Wij keren niet uit als je ons opzettelijk probeert te misleiden (fraude).

​​​​​​​Er zijn meer oorzaken waardoor je geen recht hebt op dekking. Alle oorzaken, die geen recht geven op dekking, staan genoemd in de voorwaarden die u aantreft via onderstaande linken.

​​​​​​​
Klik hier voor het afsluiten van een reisverzekering.

Klik hier voor een doorlopende reis- en annuleringsverzekering