Kortlopende Reisverzekering

 

Wat is een kortlopende reisverzekering?

Deze verzekering zorgt ervoor dat je hulp krijgt bij
ziekte, ongeval of overlijden van jou, je reisgenoten of
familieleden die thuis zijn gebleven. De verzekering
sluit je af voor een bepaalde periode.

Je kunt de reisverzekering uitbreiden met verschillende
dekkingen die passen bij jouw reisgedrag. Deze
verzekering biedt ook dekking voor enkele beroepen.

Voor wie?

Je kunt een reisverzekering afsluiten voor jezelf, je
partner en/of je kinderen. Je kunt de reisverzekering
ook afsluiten voor mensen die niet tot je gezin behoren.

Kinderen tot en met 4 jaar zijn gratis meeverzekerd als
hun naam op het polisblad staat.

Wat is verzekerd?

Je krijgt hulp van de alarmcentrale 020-592 9292 
bij een ongeluk, ernstige ziekte of overlijden van
een verzekerde. Wij regelen en vergoeden vervoer
naar huis of extra verblijfskosten voor jou, je gezin
en/of 1 reisgenoot. Daarnaast ben je verzekerd voor
de aanvullende dekkingen die je hebt gekozen.

In veel gevallen doen we dat ook als er thuis iets
gebeurt. Denk dan aan brand in je woning. Of ernstige
ziekte of overlijden van een familielid.

Keuze: medisch

Je hebt recht op vergoeding van medische kosten in
het buitenland. Het verplichte eigen risico van je
zorgverzekering valt ook onder de dekking.

Het vrijwillige eigen risico van je zorgverzekering is niet
gedekt.

Keuze: bagage

Je bent verzekerd voor schade, vermissing of diefstal
van je bagage. De maximale vergoeding is afhankelijk
van de variant, die je hebt gekozen. Bij variant C heb
je geen eigen risico bij bagage.

De waarde van je spullen vermindert vanaf het moment
dat je ze hebt gekocht. Dat noemen we dagwaarde. Wij
keren nooit meer uit dan de dagwaarde.

Wij verwachten dat je voorzichtig met je bagage omgaat.

Keuze: bijzondere sporten

Ga je op wintersport? Of beoefen je een bijzondere
sport? Dan is deze aanvullende dekking nodig om
verzekerd te zijn voor hulpverlening of medische
kosten, als je een ongeval krijgt tijdens de beoefening
van die sport. De dekking Medische kosten moet dan
wel zijn afgesloten.

Ook schade aan je eigen of gehuurde spullen is
verzekerd. Informeer bij O&S Vakanties voor welke
bijzondere sporten je een aanvullende dekking nodig hebt.

Keuze: ongevallen

Als je tijdens je reis een ongeval krijgt, waardoor je
blijvend invalide wordt of waardoor je overlijdt, dan heb
je recht op eenmalige uitkering.

Invaliditeit betekent het blijvende verlies van een
functie van je lichaam, bijvoorbeeld het vermogen om
te horen of te lopen. De hoogte van de uitkering is
afhankelijk van welke functie je bent verloren.

Keuze: pech op reis

Bij pech of een ongeval met eigen vervoer, zoals auto,
camper of motor, krijg je hulp van onze alarmcentrale.
We vergoeden vervangend vervoer. Overige hulp zoals
vervoer van het vervoermiddel is verzekerd op de
rubriek Automobilistenhulp.

Schade aan of diefstal van je vervoermiddel is niet
verzekerd. Pech is een mechanisch gebrek, waardoor
je voertuig of aanhanger tijdens de reis niet meer verder
kan rijden. Deze dekking is geldig in de landen op het
internationaal verzekeringsbewijs (IVB) van het voertuig
(groene kaart).

Afsluiten, wijzigen en stoppen

De kortlopende reisverzekering begint op de
ingangsdatum van de reis en stopt automatisch op de
einddatum van je reis. Beland je tijdens je reis in het
ziekenhuis en kun je niet terug naar huis? Dan loopt de
verzekering door, ook na de einddatum.


Wanneer keren wij niet uit?

Wij keren niet uit als je ons opzettelijk probeert te
misleiden (fraude).

Er zijn meer oorzaken waardoor je geen recht hebt op
dekking. Alle oorzaken, die geen recht geven op
dekking, staan genoemd in de voorwaarden.

 

Klik hier voor het afsluiten van een reisverzekering.

 

Klik hier voor een doorlopende reis- en annuleringsverzekering